Copyright


De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder  begrepen de teksten en de foto’s zijn eigendom van Beloesie Fotografie en worden beschermd door auteursrecht.
De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang verkrijgen tot deze site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling  de foto’s ter beschikking te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beloesie Fotografie